ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
1 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ต.ค. 2564
2 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 392564 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ต.ค. 2564
3 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ต.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต 10 มาตราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ เทศบาลตำบลสวนขัน ค่ ดาวน์โหลดเอกสาร 11 ต.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลสวนขัน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลสวนขัน ดาวน์โหลดเอกสาร 24 ก.ย. 2564
6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 21 ก.ย. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลสวนขัน เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลสวนขัน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 ก.ย. 2564
9 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 16 ก.ย. 2564
10 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-34/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 15 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44