ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลส่วนขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร 10 มิ.ย. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลสวนขัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร 20 พ.ค. 2564
3 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11 - 12 ดาวน์โหลดเอกสาร 31 มี.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลสวนขัน เรื่อง ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร 26 มี.ค. 2564
5 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7 - 8/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 09 มี.ค. 2564
6 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 5-6 ดาวน์โหลดเอกสาร 25 ก.พ. 2564
7 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสวนขัน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 19 ก.พ. 2564
8 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 3 - 4 ดาวน์โหลดเอกสาร 10 ก.พ. 2564
9 การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 08 ก.พ. 2564
10 ตัวอย่างใบสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42