ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 03 พ.ค. 2564
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 เม.ย. 2564
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 มี.ค. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.พ. 2564
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 04 ม.ค. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ธ.ค. 2563
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 02 พ.ย. 2563
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 05 ต.ค. 2563
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 30 ก.ย. 2563
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 01 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29